آخرین اخبار شرکت

خدمات کار و تامین

تأمین نیروی انسانی ساده و تخصصی

توسعه   شرکت در راستای تامین نیروی انسانی متخصص 
بر اساس مفاد مندرج در اساسنامه شرکت و همچنین  با راهبردهای اتخاذ شده توسط مدیران ارشد شرکت کار و تامین  ، مجموعه تاکنون توانسته است موفقیت های مناسبی در تامین نیروی انسانی متخصص بدست آورد ،  بگونه ای که در سال گذشته توانست در موارد زیر نیروی انسانی متخصص جذب نماید : 
 الف – تامین  نیروهای حقوقی سازمان تامین اجتماعی جهت ستاد سازمان و همچنین در سطح کشور 
ب -  تامین  نیروهای فناوری اطلاعات و راهبری سیستم ها  جهت ستاد سازمان 
ج – پرداخت حقوق و مزایای هیات امنای سازمان 
ضرورت ها  و تجربیات شرکت 
الف  -  از آنجایی که تجارب گذشته نشان داده است که هر زمان سازمان مبادرت به استخدام کارمند در سطوح مختلف اجرایی(درمان و بیمه ای) داشته است ، همواره با عدم نظارت کافی و کنترل ارزیابی عملکرد صحیح آنان همراه بوده است که این نقیصه با واگذاری بصورت " قراردادهای موقت و با مدت معین " به این شرکت عملا طرح نظارت و ارزیابی عملکرد این نیروها و شناسایی آسیبهای احتمالی و شناخت نیروهای توانمند و با انگیره میسر خواهد شد.
ب -  بدلیل بار مالی ایجاد شده در خصوص برگزاری آزمونهای استخدامی که ارقام ریالی و هزینه ای آن بسیار قابل توجه بوده و بطور کلی درگیر ساختن مجموعه های مختلف ستاد وصف سازمان در این پروسه کاری خود باعث اتلاف وقت زیاد پرسنل خدوم سازمان شده که بطور مضاعف بار مالی ایجاد شده آن چندین برابر خواهد شد . 
ج  -  شیوه تامین نیروی انسانی در شرکت کار و تامین از بار تعهدات استخدامی سازمان تامین اجتماعی خواهد کاست و باعث کاهش هزینه های سربار سازمان خواهد گردید . 
د -  شرکت کار و تامین تاکنون تجربه غنی برگزاری آزمون های مختلف را در سطح کشور داشته است  و توانسته است علاوه بر تامین نیروی انسانی نیروهای حقوقی سازمان تامین اجتماعی از طریق آزمون سازمان سنجش و  آموزش عالی کشور ( در این آزمون 2800 نفر شرکت کننده که تعداد 70 نفر طی فرآیند مصاحبه بکارگیری شده اند . ) ، نیروهای حجمی را نیز در بسیاری از مدیریت های درمان و ادارات کل از طریق آزمون و با همکاری دانشگاه های معتبر تامین نماید . 
فرصت ها  :  الف -    با عنایت به اینکه این شرکت موفق به اخذ مجوز " کاریابی و مشاوره شغلی " از وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی در سطح کشور شده است  ، توانسته است ضمن ارائه مشاوره های شغلی و توسعه کارآفرینی و تربیت افراد جهت افزایش رفتارهای کارآفرینانه در محیط های سازمانی  به تسریع تامین نیروهای انسانی  مستعد و توانا کمک نماید و در این راستا به افزایش سطح درآمد های شرکت نیز کمک نماید . 
ب -   شرکت کار و تامین دارای سایت ویژه کاریابی و مشاوره شغلی  با آدرس :  http://www.taminkar.ir   بوده و می تواند در این راستا به شناسایی و طبقه بندی نیروهای تخصصی و همچنین برگزاری آزمون بصورت الکترونیکی اقدام ورزد . 
ج -  با توجه به دوران پسا تحریم ، وضعیت شرکت ها و سازمان از لحاظ بهره وری بهتر شده و این امر به جذب نیروی انسانی متخصص تر منجر خواهد شد . 
د -  کلیه واحد های سازمان و شرکت شستا  همواره به بکارگیری نیروی متخصص نیاز دارند و مکانیزم عملکرد شرکت کار  تامین از بار مالی و تعهدی آنها در حوزه بکارگیری نیروی انسانی خواهد کاست . 
ه – بخش دولتی به غیر از سازمان  همواره به بکارگیری نیروی متخصص نیاز دارند و مکانیزم عملکرد شرکت کار  تامین از بار مالی و تعهدی آنها در حوزه بکارگیری نیروی انسانی خواهد کاست .
و  – بخش خصوصی به غیر از سازمان  همواره به بکارگیری نیروی متخصص نیاز دارند و مکانیزم عملکرد شرکت کار  تامین از بار مالی و تعهدی آنها در حوزه بکارگیری نیروی انسانی خواهد کاست .
ز -  شرکت های نوپا و دانش بنیان که از جمله ارکان مهم اقتصاد مقامتی هستند ، به نیروی انسانی متخصص همواره نیاز داشته و مکانیزم عملکرد شرکت کار و تامین می تواند به آنها کمک شایانی نماید . 

مشاوره در بهبود خدمات درمانی

      مراکز بيمارستاني از ارکان نظام سلامت در هر کشوري هستند و بسياري از دغدغه‌هاي حاکميت در حوزه سلامت در اين مراکز تبلور پيدا مي‌کند و اصلاح نظام سلامت بدون پرداختن به اين مراکز و بهبود و ارتقاء عملکرد اين مراکز مقدور نخواهد بود. همچنين مصداق بسياري از ارزيابي‌ها و ارزشيابي‌هايي که حاکميت در نظام سلامت ملزم به آن است  . 
براين اساس «نظام اعتبار بخشی  بيمارستاني» جهت محقق کردن ارزيابي عملکرد سازماني در راستاي فراهم آوردن بستري براي درک و فهم نحوه عملکرد مديريت سازماني مجموعه‌هاي تحت تصدي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي تدوين شده است. انسانها همواره در تلاشند تا نیازهای بهداشتی - درمانی خود را با بی خطرترین روشها و بالاترین کیفیت تأمین کنند. 
لذا در تمامی کشورهای دنیا، ارائه خدمات در حوزه مراقبت سلامت، از پر اهمیت ترین مباحث محسوب می گردد. با وجود تدوین استانداردها و بکارگیری سیستمهای کیفی مختلف در بیمارستانهای جهان و پیشرفت چشمگیر دانش پزشکی، امروزه در اکثر نقاط دنیا شاهد ضعفها و نارضایتیهای قابل ملاحظه ای از نظر تأمین نیازهای بهداشتی - درمانی مردم هستیم. 
در تکامل این استانداردها و سیستمها، به مدلی با عنوان اعتباربخشی می رسیم که یکی از ابزارهای جدید ارتقای کیفیت در حوزه های صنعت، آموزش و خدمات و به خصوص خدمات بهداشتی - درمانی به شمار می رود. 
در راستای نظارت و کنترل هرچه بیشتر مراکز ارائه دهنده خدمات بهداشتی - درمانی و نیز برای اطمینان سازمانهای بالادست از کیفیت خدمات مراکز بهداشتی - درمانی، ارزیابی مراکز بهداشتی - درمانی به ویژه بیمارستانها، ضرورتی اجتناب ناپذیر می نمود. نظام اعتباربخشی، در حقیقت یک سیستم ارزیابی است که برای تمامی فعالیت های بهداشتی - درمانی و اداری، استانداردهای مشخصی دارد و با پشتیبانی از مراکز ارائه دهنده خدمات سلامت، در راستای ارتقای کیفیت خدمات و افزایش رضایتمندی بیماران و مراجعین حوزه سلامت فعالیت می کند.
دستیابی به اهداف کلان نظام سلامت با اولویت هایی که در سیاست های کلی سلامت و سند چشم انداز 4141 آمده است، تنها از طریق همگامی و هماهنگی با سایر نظام های اجرایی و اهداف توسعه پایدار کشور امکانپذیر است. از سوی دیگر تنوع روزافزون فنآوری ها و خدمات تشخیصی و درمانی، بالا رفتن سواد سلامت و افزایش تقاضای مردم برای مراقبت در برابر آن چه سلامت ایشان را به خطر می اندازد، ضرورت مراقبت از کیفیت و ایمنی خدمات این حوزه را بیش از پیش نمایان می سازد.
1 -      اعتبار بخشی ( کلیات  ) 
    استاندارد عبارت از نظمی است که بر نتایج علوم، فنون و تجارت بشری استوار می باشد و به صورت قواعد، مقررات و نظامهایی مشخص تبیین می شود. استاندارد به منظور ایجاد هماهنگی و وحدت رویه، افزایش میزان تفاهم، افزایش کارآیی، تسهیل ارتباطات، توسعه صنعت، صرفه جویی در اقتصاد ملی، کاهش ضایعات، حفظ سلامت، بهداشت و ایمنی، گسترش مبادلات داخلی و خارجی و مفاهیمی از این دست به کار می رود.   استانداردسازی به تنهایی از طریق آشنایی با الزامات و دریافت نشانی گرانبها و ارزشمند میسر نمی شود. امروزه استاندارد، چنان سایه خود را بر چرخه صنعت و خدمات گسترده است که پایبندی و بکارگیری آن، ضامن حفظ سلامت جامعه به شمار می رود. رعایت استاندارد از سوی هر یک از واحدهای خدماتی، اثراتی مطلوب، مؤثر و مثبت را بر زندگی روزمره افراد خواهد داشت. امروزه رعایت استاندارد، صرفاً به عنوان یک تکلیف و یک ضرورت استراتژیک برای حفظ و استمرار سازمان، جامعه و کشور می باشد. 
2 -      اهداف اصلی  اجرای مدل اعتبار بخشی در سطح ملی در کشور
         نظام اعتباربخشی بیمارستانی برای استاندارد سازی خدمات بهداشتی - درمانی بوجود آمد تا بتواند رضایتمندی مشتریان حوزه سلامت و به خصوص بیماران را (که مهمترین رکن بخش سلامت هستند)، با ارائه خدمات ایمن و با کیفیت، روز به روز افزایش دهد. مدل اعتباربخشی در قالب دستیابی به هدف کلی فوق، دستیابی به اهداف اختصاصی را نیز مد نظر دارد که در ادامه به آنها اشاره می گردد. به منظور هماهنگی و پیشبرد بهینه استقرار و جاری ساختن نظام اعتباربخشی در مراکز  بهداشتی - درمانی منتخب، باید تعریف مشخص و روشنی از اعتباربخشی داشته باشیم و توافق جمعی بر روی این تعاریف وجود داشته باشد. برای رسیدن به اهداف مشترک نیز باید این اهداف از قبل تعیین شده و برای دستیابی به آنها برنامه ریزی شود. 
 اهداف اعتباربخشی بیمارستانی در ایران موارد زیر هستند:
الف -   قرار گرفتن در مسیر ارتقای مستمر کیفیت خدمات  و    برنامه ریزی جهت بودجه بندی برای بیمارستانها
ب -   افزایش نظارت بر کیفیت خدمات بهداشتی - درمانی ارائه شده  
ج -    افزایش اعتماد عمومی نسبت به مراقبت سلامت 
3 -      اهداف اختصاصی اعتبار بخشی
      با توجه به تجربیات و دستاوردهای مراکز بهداشتی - درمانی که در سراسر دنیا این نظام را اجرا کرده اند، انتظار می رود با پیاده سازی استانداردهای اعتباربخشی، ضمن نیل به هدف کلی، به اهداف اختصاصی زیر نیز برسیم: 
- کاهش خطاهای پزشکی: با شناسایی و اصلاح فرآیندهای بالینی و غیربالینی، رعایت استانداردهای مربوط و اعمال نظارت دقیق بر انجام آنها می توان خطاهای پزشکی را کاهش داد. 
- کاهش هزینه های مراکز بهداشتی - درمانی: با نظارت بر رعایت استانداردهای مدیریتی و مالی در بیمارستانها، به الگوی مصرف بهینه و در نتیجه به کاهش هزینه ها خواهیم رسید. - بهبود ارتباطات و همکاری گروهی: نظام اعتباربخشی، تمامی بخشها و واحدهای یک مرکز بهداشتی - درمانی و در نتیجه تمام پرسنل و کادر درمانی را برای رسیدن به کیفیت مطلوب و رضایتمندی بیمار، متعهد و پاسخگو می داند. پایبندی به این تعهد، مستلزم همکاری و مشارکت تمامی افراد دخیل در ارائه خدمات سلامت است.
  -  افزایش پاسخگویی و شفافیت بیشتر در برابر گیرندگان خدمات: با استانداردسازی فعالیتها و فرآیندهای مراکز ارائه دهنده خدمات سلامت و افزایش روزافزون آگاهی مراجعین، بیمارستانها بیش از گذشته پاسخگو می باشند. 
- بهبود برخورد با بیمار: رعایت استانداردها و پیاده سازی منشور حقوق گیرندگان خدمت، به رعایت بهتر حقوق گیرندگان خدمت منجر خواهد شد که احترام و برخورد مناسب، جزء لاینفک آن می باشد. 
4 -      دستاوردهای حاصل از پیاده سازی نظام اعتباربخشی استانداردهای بیمارستانی
      پس از انتخاب اعتباربخشی به عنوان سیستم ارتقای کیفیت بیمارستان و برنامه ریزی برای اجرای آن، با شروع فعالیتهای لازم برای مستقرسازی این نظام، انتظار می رود با مستندسازی و آموزش کارکنان، شاهد دستیابی به موارد زیر باشیم:
1-بهبود دقت و صحت فعالیتهای جاری بیمارستان با مستند نمودن اقدامات و به روز رسانی بر مبنای شواهد علمی.
2- همفکری و همیاری کارکنان ،  افزایش دانش و مهارت کارکنان.
 3- بیمارمحوری و رعایت حقوق گیرندگان خدمت و ایمنی بیماران و کارکنان و ارتقای کیفیت خدمات ارائه شده
 4- تسهیل فعالیت ها از طریق مستند سازی الگوی انجام فعالیتها.
5    -    رئوس شرح خدمات    
فاز 1  :  تدوین سنجه های خود ارزیابی و ممیزی ویژه بیمارستان 
فاز 2  :  انجام ارزیابی ، شناخت وضعیت موجود و تعیین میزان انطباق با سنجه ها 
فاز 3  :  تهیه   ACTION PLAN -   برنامه عملیاتی کل 
فاز 4  :  تهیه   ACTION PLAN -   برنامه عملیاتی مدیریت و رهبری 
فاز 5  :  تهیه   ACTION PLAN -   برنامه عملیاتی واحد ها 
فاز 6  :  تهیه   ACTION PLAN -   برنامه عملیاتی بخش ها 
فاز 7  :  تهیه   ACTION PLAN -   برنامه عملیاتی آموزش های مورد نیاز 
فاز 8  :  مشاوره در اجرا  -  مدیریت و رهبری 
فاز 9  :  مشاوره در اجرا  -  واحد ها 
فاز 10  :  مشاوره در اجرا  -  بخش ها 
فاز 11  :  آموزش و فرهنگ سازی 
فاز 12  :  نظارت بر اجرای فعالیت ها مطابق با برنامه های عملیاتی مشاوره
فاز 13  :  مشاوره در  انجام ارزیابی مجدد فرآیند ها و عملیات اجرایی و   تعیین میزان انطباق با سنجه ها
فاز 14  :  مشاوره در  رفع نواقص مشاهده شده در فرآیند ها و فعالیت ها
فاز 15  :  مشاوره در  کنترل تطبیق نهایی فعالیت ها با استاندارد ملی اعتبار بخشی

 

مشاوره کارآفرینی

مشاوره مدیریت و کارآفرینی به خارج از سازمان
کارآفرینی سازمانی : فرآیندی است که در آن محصولات یا فرآیند های نوآوری شده از طریق القاء و ایجاد فرهنگ کارآفرینانه در یک سازمان از قبل تاُسیس شده ، به ظهـور می رسند. به تعریفــی دیگر : فعالیتهـای کارآفرینانـه فعالیت هایی است که از منابـع و حمـایت سازمانی به منظور دستیابی به نتایج نـوآورانه برخـوردار می باشد.کارآفرین سازمانی: کسی که تحت حمایت یک شرکت ، محصولات ، فعالیتها و تکنولوژی جدید را کشف و به بهره داری می رساند.کارآفرینی : فرآینــدی است که منجر به ایجــاد رضایتمندی و یا تقاضای جدید می گردد.کارآفرینی عبارتسـت از فرآینـد ایجـاد ارزش از راه تشکیل مجموعه منحصر به فردی از منابع به منظور بهره گیری از فرصتها.
کارآفرین (مستقل) : فردی که مسئولیت اولیه وی جمع آوری منابع لازم برای شروع کسب و کار است و یا کسی که منابع لازم برای شروع و یا رشد کسب و کاری را بسیج می نماید و تمرکز او بر نوآوری و توسعه فرآیند ، محصول یا خدمات جدید می باشد. به عبارت دیگر ، کارآفرین فردی است که یک شرکت را ایجاد و اداره می کند و هدف اصلی اش سود آوری و رشد است . مشخصه اصلی یک کارآفرین، نوآوری می باشد.
کارآفرین شرکتی : کارآفرینی شرکتی به مفهوم تعهد شرکت به ایجاد و معرفی محصولات جدید و نظام های سازمانی نوین است.
پس از بررسی¬ های گوناگون روشی برای ارائه خدمات مشاوره انتخاب کرده ¬ایم که ماحصل تجارب چندین ساله ما است. از دید ما گام¬ های تحقق یک کارآفرینی از قصد کارآفرینانه تا راه اندازی کسب و کار به صورت زیر است:
•    ارزیابی و بررسی توانمندی های کارآفرین
•    کمک به کارآفرین در شناسایی فرصت متناسب با توانمندی¬هایش
•    بررسی رقبای تجاری، ایده¬ها یا محصولات مشابه و کمک به ایجاد مزیت رقابتی نسبت به رقبا
•    طراحی مدل کسب¬وکار و بررسی میزان موفقیت آن
•    مشاوره مدیریت اجرای پروژه کارآفرینانه
•    تدوین برنامه بازاریابی برای کسب‌وکار نوپا
•    تدوین برنامه منابع انسانی برای کسب‌وکار نوپا

مشاوره مدیریت مجموعه های تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی 
در مواقعی که مدیران با مشکلی روبرو می شوند به مشاور مدیریت رجوع می کنند. بنابراین کار مشاورین در شرایطی شروع می شود که موقعیت رضایت بخش نبوده و شرایطی ایجاد شده که باید تغییر کند. بهبود مدیریت و عملکرد سازمانی بعنوان اهداف اصلی فرایند مشاوره مدیریت، مفاهیم نسبی بوده و مفهوم دقیق آن باید در مورد هر سازمان تعریف شود. حتی بهترین اشخاص درون یک سازمان ممکن است بیش از حد تحت تاثیر موقعیت شغلی خود قرار گرفته و نتوانند شرایط و ارزش های موجود را بخوبی ارزیابی نموده و در پرتو واقعیت ها راه حل های معقولی ارائه نمایند. مشاوره مدیریت یک خدمت از جنس راهنمایی و توصیه‌است که به مشتریان کمک می‌کند تا مسائل مدیریتی و فرصت‌های خود را شناسایی و تحلیل کنند. مشاوران مدیریت باتوجه به شرایط مشتریان راه‌حل‌هایی را توصیه و یا فعالیت‌هایی را پیشنهاد می‌کنند و پس از آن در صورت تمایل کارفرما، در پیاده‌سازی آنها نیز همراهی دارند. مدیریت فرایند به کارگیری مؤثرو کارآمد منابع مادی وانسانی در برنامه ریزی سازماندهی بسیج منابع وامکانات هدایت و کنترل است که برای دستیابی به اهداف سازمانی و بر اساس نظام ارزشی مورد قبول صورت می گیرد. 
واقعا باید گفت ؛که در ابتدا انسانها درباره مدیریت چقدر میدانند؟دانش مدیریت تا چه حد علمی است و آیا مدیریت علم است یا هنر؟ 
بخشی از مدیریت را میتوان از طریق مدریت آموزش فرا گرفت و بخشی دیگررا ضمن کار باید آموخت در واقع بخشی را که با آموزش فرا گرفته می شود علم مدیریت است . و بخشی را که موجب به کار بستن اندوختها در شرایط گوناگون می شود هنر مدیریت می نامند. «به عبارتی دیگر سخن علم دانستن است و هنر توانستن»
اگر در موقعیتی ملاکهای زیر برقرار باشد می توان گفت در آن موقعیت مدیریت اعمال می شود . 
مشاوره یعنی:خدمتی که به وسیله اشخاص مجرب و تعلیم‌دیده‌ای ارائه می‌شود که، به شیوه‌ای عینی و مستقل، با سازمان متقاضی برای تشخیص مسائل مدیریتی، تجزیه و تحلیل این قبیل مسائل و ارائه راه‌حل‌هایی برای این مسائل همکاری نموده و در صورت درخواست سازمان در جریان پیاده‌سازی راه‌حل‌ها کمک می‌نمایند.

 

اشتغال زایی مقرری بگیران بیمه بیکاری

بر اساس مفاد مندرج در اساسنامه شرکت و همچنین  با راهبردهای اتخاذ شده توسط مدیران ارشد شرکت کار و تامین  ، مجموعه تاکنون توانسته است موفقیت های بسیار خوبی در توسعه تامین نیروی انسانی به شیوه های مختلف بدست آورد ،  بگونه ای که حجم نیروهای تامین شده در عرض دو سال گذشته به دو برابر افزایش یافته است . با عنایت به اینکه این شرکت در نیمه دوم سالجاری موفق به اخذ مجوز " کاریابی و مشاوره شغلی " از وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی در سطح کشور شده است  ، توانسته است ضمن ارائه مشاوره های شغلی و توسعه کارآفرینی و تربیت افراد جهت افزایش رفتارهای کارآفرینانه در محیط های سازمانی  به تسریع تامین نیروهای انسانی  مستعد و توانا کمک نماید و در این راستا به افزایش سطح درآمد های شرکت کمک نموده و امید دارد در آینده نزدیک بعنوان کاریابی و مشاوره شغلی سازمان تامین اجتماعی حوزه فعالتی خود را بصورت همه جانبه گسترش دهد .   
ضرورت ها
یکی از ماموریت های اصلی  شرکت کار و تامین که در اساسنامه شرکت کار و تامین به صراحت از ان یاد شده است بکارگیری و اشتغال مقرری بگیران بیمه بیکاری می باشد ، که در طول سالیان گذشته به این امر مهم ، که می تواند در ایجاد تعادل منابع و مصارف سازمان نقش اساسی داشته باشد ، مغفول مانده بود . 
افرادی که دنبال کار می گردند، در صورت وجود مکانی برای اطلاع از شرایط استخدام و اطلاع از رشته های مورد نیاز و زمان و مکان ثبت نام و دیگر موارد، می توانند شانس خود را برای  برخورداری از یک شغل مناسب امتحان کنند. این سایت سعی می کند بعنوان مکانی برای گردآوری آگهی های استخدام و نمایش شرایط ثبت نام و استخدام برای افراد جویای کار و همچنین ارائه فرصت های شغلی از طرف کارجویان بدون مراجعه حضوری به مراکز کاریابی، کمبودهای موجود در اطلاع رسانی بموقع را پر کند.
با عنایت به اینکه این شرکت موفق به اخذ مجوز " کاریابی و مشاوره شغلی " از وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی در سطح کشور شده است  ، توانسته است ضمن ارائه مشاوره های شغلی و توسعه کارآفرینی و تربیت افراد جهت افزایش رفتارهای کارآفرینانه در محیط های سازمانی  به تسریع تامین نیروهای انسانی  مستعد و توانا کمک نماید . 

کاریابی و مشاوره شغلی

موسسه به اميد فردايي بهتر  ، تلاش می کند تا فراتر از روش هاي مدیریت سنتي  ، در مسير فرصت آفريني و ارزش افزایی براي کارجویان ، کارورزان  ، کارآفرینان و کارفرمایان  حرکت کند و به همين منظور با شناخت نيازهای کار جویان و کارفرمایان  با اتکا به اصول صداقت ، تخصص ، وفاداري در مسير رشد و تعالي و اعتلاي نام موسسه گام بر دارد و با یاری خداوند در جهت ایجاد فرهنگ سالم کار محور  در عرصه خدمات اجتماعی اهتمام ورزد . با عنايت به فضاي رقابتي و شرايط اقتصادي حاكم بر كسب و كار در فضای کاری، تلاش پويا موثر و مستمر در راستاي تامين و پاسخگوئي کمی ، كيفي و سريع به نيازمنديهاي  کار جویان و کارفرمایان محترم ضرورتي اجتناب ناپذير است. فعاليتهاي امروز ما ميبايست با حداكثر مشعوف سازي  کاروجویان و کارفرمایان  محترم با ارائه بهترین خدمات تمركز يابد . مجموعه های اجتماعی و اقتصادی  صرفا با شناخت كامل "تغيير" و شرايط تاثير گذار در "تغيير" و همچنين ايجاد ساختارهاي چابك قادر به بستر سازي لازم براي افزايش سرعت پاسخگويي و انعطاف پذيري در بهبود ارائه خدمات خود به ذینفعان ميباشند.  از طرف ديگر "تغيير" بزرگترين تهديد و فرصت در فضاي کاری است وتنها با ساختارهاي  انگیزشی و بهره گيري كارا از فناوري نوين اطلاعاتي ميتوان سرعت تغييرات را مديريت و بقاي موسسه را از تهديدات متعدد نجات داد. هم‌افزايي بعنوان يك الزام در مجموعه های های اجتماعی و اقتصادی يكي از موثرترين راهكارهاي مقابله با تهديدات و خلق فرصتهاي جديد مطرح است كه ما نيز مترصد بهرمندي حداكثري از شرايط جاري در موسسه ميباشيم. بدين جهت است كه تاكيد مينمايم "هم افزائي" تنها يك انتخاب نيست، بلكه يك ضرورت و تكليف سازماني است. "هم‌افزايي" را مي‌بايست محور همه كارهايمان قرار دهيم .اصولاً هم‌افزايي با "همدلي و همياري" دست يافتني است. چشم انداز و آرمان موسسه کاریابی و مشاوره شغلی تامین فردا  را بصورتی کلی، شاید بتوان تأثیرگذاری جدی بر فضای کسب و کاری متکی بر نوآوری و فناوری در گام نخست در کشور جمهوری اسلامی ایران و در گام های آتی در فراتر از مرزها دانست. این مسأله بویژه بدلیل ظرفیت ها و فرصت های بیشمار کسب و کاری پیش رو و از سوی دیگر پتانسیل بسیار ارزشمند فکری و انسانی در بین فرهیختگان و نخبگان، دیدگاه بلند پروازانه ولی دست یافتنی کارکنان موسسه تقویت می نماید.تمرکز بر نگاه عمیق فناورانه و ویژگی های کسب و کارهای رشد یابنده و بالنده و تلفیق نگاه توسعه ای ماجراجویانه در کنار انضباط و ساختاری چابک  از ویژگی های موسسه است. مفتخرم که در حال حاضر مجموعه همکاران  موسسه کاریابی و مشاوره شغلی تامین فردا  در سطوح مختلف، از زنان و مردانی شکل گرفته است که روحیه تلاشگر و جسورانه در کنار دقت را با خود همراه دارند. این امر با در نظر گرفتن جوانب پیچیده تعاملات انسانی و استقرار فرهنگ سازمانی خاص و البته مطابق با ارزشهای موسسه از سوی مدیران و کارکنان موسسه  محقق شده است.
در سال جاری با توجه به نام‌گذاری مقام معظم رهبری به «حمایت از کالای ایرانی »،  کار و تلاش همه جانبه باید سرمشق باشد چون هم به اقتصاد کمک می‌کند و هم یک فرهنگ است که نیاز به مدیریت و کار جمعی دارد. امید دارم موسسه کاریابی و مشاوره شغلی تامین فردا  نیز در این راستا  ، گام های مفید و موثری را بردارد . کارآفرینی و اقتصاد خانواده به یکی از مسائل مهم اجتماعی بدل گردیده است. مسئله‌ای که مستقیم و غیرمستقیم بخش‌های مهم افراد جامعه را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد. موسسه کاریابی و مشاوره شغلی تامین فردا  بر اساس مثل معروف "به جای ماهی دادن به دیگران، ماهی‌گیری بیاموزیم." در حوزه توانمندسازی آحاد ملت خصوصاً جوانان عزیز این مرز و بوم، مشغول فعالیت می‌باشد.تمام تلاش این مجموعه کاهش پایدار فقر و رفع بیکاری است که انشاءالله با همت همه شما هموطنان عزیز این امر محقق خواهد گردید.این مجموعه دست‌های شما عزیزان را جهت هرگونه کمک به تحقق این هدف ارزشمند به گرمی می‌فشارد.
موسسه مشاوره شغلی و کاریابی غير دولتی داخلی تامین فردا با مجوز رسمي از اداره کل  تعاون ، کار و رفاه اجتماعی از بهمن ماه 1394  فعاليت خود را با مديريت آقاي مهندس علی مشدئی  (  مهندس مکانیک  ، کارشناس ارشد مدیریت کارآفرینی و کارآفرین برتر کشوری )  آغاز نمود و از همان ابتدا سعي بر اين داشت كه با شناسايي و كسب فرصتهاي شغلي براي جويندگان كار از يك طرف وتامين نيروي انساني ماهر و متخصص براي صاحبان صنايع و كارفرمايان محترم از طرف ديگر قدمهاي موثري را در زمينه اشتغال بردارد .  اين موسسه با داشتن كادري مجرب وورزيده وبا سابقه طولاني در شناسایی فرصت های موجود در  بازار كار ،  همچنين با بهره گيري از بانك اطلاعاتي و شبكه رايانه اي خود، توانايي و آمادگي خود را جهت تامين نيروي انساني مورد نياز واحدها متناسب با معيارها و تخصصهاي درخواستي ،با صرف وقت كمتر  و با پرداخت هزینه ها مطابق تعرفه ها ،  اعلام مي نمايد .

 

نوع مطلب: 

کار و تامین

 تهران - خیابان شریعتی - خیابان ملک - نبش کوچه شهیدزاده (روبروی دکه روزنامه فروشی) - پلاک2

Email: info @ kartamin.ir

تلفن:  9-88460106(021)

فکس: 88460090(021)

 

عضویت در خبرنامه

جهت عضویت در خبرنامه کاروتامین و اطلاع از آخرین اخبار شرکت پس از وارد کردن آردس ایمیل خود در کتدر زیر بر روی کلید عضویت کلیک نمایید: